Địa chỉ: Can Lộc, Hà TĨnh

Chủ đầu tư: Chị Thắm

Đơn vị thiết kế và thi công: Công Ty Hoàng Việt