Địa chỉ: Khu đô thị Bắc Hà Tĩnh – TP Hà Tĩnh

Chủ đầu tư: A. Trung – C. Na

Đơn vị thiết kế: Công Ty Hoàng Việt, từ thiết kế đến thi công