Địa chỉ: TP Đà Nẵng

Chủ đầu tư: Anh Ý

Đơn vị thiết kế: Công Ty Hoàng Việt, từ thiết kế đến thi công