Chủ đầu tư: Anh Nam

Đơn vị thiết kế và thi công: Công Ty Hoàng Việt