Địa chỉ: Số 16 đường La Sơn Phu Tử.

Chủ đầu tư: Anh Long.

Đơn vị thiết kế: Công Ty Hoàng Việt