Địa chỉ: Nam Hồng – Hồng Lĩnh – Hà Tĩnh

Chủ đầu tư: Chị Linh

Đơn vị thiết kế: Công Ty Hoàng Việt, từ thiết kế đến thi công