Địa chỉ: Hồng Lĩnh – Hà Tĩnh

Chủ đầu tư: Chú Sỹ

Đơn vị thiết kế: Công Ty Hoàng Việt, từ thiết kế đến thi công