Địa chỉ: Ngõ 27 – Nguyễn Huy Tự – TP Hà Tĩnh

Chủ đầu tư: Anh Bính

Đơn vị thiết kế: Công Ty Hoàng Việt, từ thiết kế đến thi công