Địa chỉ: TP Lạng Sơn

Chủ đầu tư: Chị Giang

Đơn vị thiết kế: Công Ty Hoàng Việt, từ thiết kế đến thi công