Địa chỉ: Huyện Can Lộc, TP Hà Tĩnh

Chủ đầu tư: Anh Thanh

Đơn vị thiết kế và thi công: Công Ty Hoàng Việt