Địa chỉ: Hồng Lĩnh – Hà Tĩnh

Nhà: Anh An – Chị Hoài

Đơn vị thiết kế: Công Ty Hoàng Việt, từ thiết kế đến thi công